Regulamin sprzedaży

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ONLINE

§ 1. Umowa sprzedaży

1. Sprzedaż i dystrybucję biletów prowadzi Teatr Stary w Lublinie, zwany dalej Teatrem. Każdy Klient, korzystający z systemu sprzedaży biletów online, zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem, gdyż warunki w nim zawarte stanowią integralną część umowy zawieranej na sprzedaż biletów z Teatrem i w chwili składania zamówienia następuje złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na poniższe warunki. Jeśli Klient nie chce wyrazić zgody na poniższe warunki, powinien zrezygnować z zakupu w trybie online.

2. Zakupu biletów online można dokonać na stronie internetowej Teatru pod adresem: bilet.teatrstary.eu za pośrednictwem firmy Dotpay S.A.

3. Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Teatrem zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Teatr zapłaty ceny, zgodnie z warunkami zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przekazywane jest pocztą elektroniczną na wskazany przez Nabywcę adres automatycznie. Niemniej do chwili uznania wpłatą rachunku bankowego Teatru kwotą zapłaty ceny za zamówione bilety, umowa sprzedaży biletów nie zostaje zawarta.

Dalej