Regulamin sprzedaży II

Dokonywanie przez Klienta zapłaty za zamówione bilety przelewem bankowym online lub przy użyciu karty kredytowej, zgodnie z warunkami złożonego uprzednio zamówienia online, do czasu uznania wpłatą rachunku bankowego Teatru mają charakter przedpłat, które automatycznie zaliczane są na cenę sprzedaży biletu z chwilą wpływu tych środków na rachunek bankowy Teatru.

4. Teatr ustala, że nie ma ograniczeń ilościowych przy jednorazowym zakupie w trybie online.

5. Do chwili, gdy Teatr nie uzyska uznania wpłatą swojego rachunku bankowego, Teatr ma prawo odwołać rezerwację, informując o powyższym Klienta.

6. Nabywca zobowiązany jest do skontrolowania przekazanego potwierdzenia zakupu biletów w tym: daty, godziny, miejsca i rodzaju imprezy, liczby oraz ceny biletów. W przypadku niezgodności wymagany jest niezwłoczny kontakt mailowy na adres info@teatrstary.eu lub telefonicznie 81 466 59 25 od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem świąt państwowych w godzinach otwarcia kasy.

Dalej