Nabór wolontariuszy 2015

Teatr Stary w Lublinie poszukuje do stałej współpracy
WOLONTARIUSZY
czyli osób od 16 lat wzwyż, które, niezależnie od płci i wieku, kierowane ciekawością, chęcią samodoskonalenia bądź chęcią niesienia pomocy, zgodzą się nieodpłatnie zaangażować do pracy na rzecz Teatru przy:
- obsłudze widowni (sprawdzanie biletów, praca w szatni, udzielanie informacji o Teatrze i repertuarze widzom);
- działaniach promocyjnych (kolportaż afiszy, ulotek, składanych repertuarów, różne formy aktywności na facebooku);
- opiece nad gośćmi występującymi w Teatrze
- pomocy przy realizacji projektów Teatru Starego.

KOGO POSZUKUJEMY?
Poszukujemy ludzi otwartych, zorientowanych na kulturę i twórczość, posiadających swoje pasje, którymi chcieliby się z nami podzielić (znajomość języków obcych, umiejętności plastyczne, fotograficzne, zainteresowania teatralne, filmowe, muzyczne lub inne), którzy pragną wzbogacić swoje życie osobiste i zawodowe o nowe doświadczenie. Jednocześnie poszukujemy osób odpowiedzialnych, sumiennych, pracowitych i poważnie traktujących swoje obowiązki. Doświadczenie w pracy wolontariusza nie jest wymagane.

Więcej