Zasady rezerwacji, kupna oraz zwrotu biletów do Teatru Starego

ZASADY REZERWACJI / KUPNA / ZWROTU BILETÓW DO TEATRU STAREGO

I  REPERTUAR TEATRU STAREGO
1. Teatr Stary ogłasza repertuar 3 razy do roku, z kwartalnym wyprzedzeniem, tj.:
a. repertuar styczeń – marzec ogłaszany jest w listopadzie poprzedniego roku,
b. repertuar kwiecień – czerwiec ogłaszany jest w lutym,
c. repertuar wrzesień – grudzień ogłaszany jest w czerwcu.

2. Z chwilą ogłoszenia repertuaru Teatr rozpoczyna rezerwację oraz sprzedaż biletów:
a. w kasie Teatru (osobiście, telefonicznie lub mailowo);
b. poprzez system sprzedaży on-line.

3. Teatr Stary informuje widzów o ogłoszeniu repertuaru poprzez:
a. udostepnienie informacji o repertuarze w kasie Teatru;
b. umieszczenie informacji o repertuarze na stronie www.teatrstary.eu oraz na Oficjalnym Profilu https://www.facebook.com/teatrstary;
c. wysłanie informacji  o repertuarze do lubelskich mediów i / lub organizację konferencji prasowej, na której dziennikarze informowani są o repertuarze;

Więcej