Oferta dzierżawy miejsca do prowadzenia działalności gastronomicznej

Teatr Stary zamierza przekazać w dzierżawę miejsce przeznaczone do prowadzenia działalności gastronomicznej w Teatrze Starym w Lublinie.

Szczegóły dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

http://bip.lublin.eu/bip/ts/index.php?t=200&id=38368