Przetarg nieograniczony na usługi

Teatr Stary w Lublinie ogłasza przetarg nieograniczony na usługi utrzymania czystości w budynku Teatru starego w Lublinie

Szczegóły dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

http://bip.lublin.eu/bip/ts/index.php?t=200&id=32447