Przetarg nieograniczony na usługi

Teatr Stary w Lublinie ogłasza przetarg nieograniczony na usługi: utrzymanie czystości w budynku Teatru Starego w Lublinie. 

Szczegóły dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

http://bip.lublin.eu/bip/ts/index.php?t=200&id=26086